It'S Not Tv. It'S Brisa. - Designed For Brisa.

Mindre kostnader

Jag har en ide om att vi skulle kunna använda oss av ett tryckeri i umeå nu när vi ska framkalla bilderna som vi ska ha till utställningen. Det är fotgrafier som ska framkallas, men det är inte 10x15 cm direkt. Kommer att vara bilder som är 100x150 centimeter. Att framkalla så stora bilder i en fotobutik skulle kosta extremt mycket. Anledningen till det är för att de har inte själva möjlighet att framkalla så stora bilder, så de måste skicka det vidare till ett tryckeri de med. Men om vi tar det till tryckeriet direkt så slipper vi mellan handen